Volám sa Michaela Bíliková a v prvom rade som milujúcou manželkou a maminkou dvoch dievčatiek- 6 ročnej Dominiky a 3 ročnej Matildy. Svoje deti sa snažím vychovávať vnímavo, reagovaním na ich potreby a s láskou tak, aby som podporovala vytváranie vzťahovej väzby a tým nadobudnutie pocitu bezpečia a istoty. V roku 2010 som ukončila magisterské štúdium psychológie na filozofickej fakulte UK v Bratislave a v ten istý rok som ukončila aj štvorročný psychoterapeutický výcvik v individuálnej psychológii a poradenstve. Narodila sa mi prvá dcérka a ja som sa začala zaujímať a venovať problematike dojčenia a nosenia. Neskôr sa mi narodila druhá dcérka a v rámci materskej dovolenky som v roku 2015 absolvovala certifikovaný výcvik poradkyne pri dojčení a začala som sa stretávať s maminkami a pomáhať im s dojčením. Absolvovala som výcvik ako lektorka masáže dojčiat medzinárodnej organizácie IAIM a kurz viazania so šatkou. Vedela som, že toto je to pravé pre mňa. Niečo, čo ma napĺňa, práca s maminkami a detičkami.

Som nesmierne šťastná, že moja práca je zároveň mojim koníčkom. Budem sa neustále zdokonaľovať, aby som Vám mohla pomáhať, milé maminky, a sprevádzať Vás na ceste rodičovstvom! S láskou Vaša Michaela